On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

 • 1. Umelá inteligencia 80%
 • 2. Teória simulácie 20%

 • 6 %

  obcí na slovensku motivuje ľudí triediť odpad.

 • Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky, ktorý sa pýtal dedín a miest, aký majú zavedený systém poplatkov za komunálny odpad.

 • Iba v 168 obciach majú obyvatelia poplatky nejako naviazané na to, koľko odpadu vyprodukuje ich domácnosť. V ostatných dedinách a mestách sa platí paušálne.

 • 5 slovenských obcí má dokonca zavedený systém, kde sú smetné nádoby označené špecifickým kódom domácnosti.

 • QR kódy majú napríklad v Terchovej, dvoch dedinách pri Lučenci a dvoch v okrese Skalica.

 • 87 obcí sa snaží obyvateľov motivovať skôr negatívne - majú tam menšie smetiaky a odpad odvážajú menej často.

 • 68 obcí zase stavilo na žetóny, ktoré si ľudia kupujú a používajú podľa potreby (jeden žetón=jeden vyvezený smetiak).