On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

  • 1. Umelá inteligencia 80%
  • 2. Teória simulácie 20%

  • 1,7 milióna

    cestujúcich prepravili slovenské železnice počas sviatkov.

  • To značí medzi 21. decembrom a 7. januárom.

  • Je to o 175-tisíc viac pasažierov ako vlani o tomto čase.

  • Nad 5 minút meškalo podľa železničnej spoločnosti 6,4 % všetkých vlakov.

  • Na trase Bratislava-Košice sa prepravilo 946-tisíc ľudí, z toho IC-čkami takmer 37-tisíc.

  • Za zdroje najvýraznejších meškaní označujú železnice tragické udalosti spôsobené externými vplyvmi... a nie požiare.