On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

 • 1. Umelá inteligencia 80%
 • 2. Teória simulácie 20%

 • 48 %

  Je nárast rizika vzniku rakoviny prsníka u žien, ktoré chodia spávať neskoro a neskoro aj vstávajú.

 • Štatisticky povedané, u 1 zo 100 žien, ktoré sa považujú za „ranné vtáčatá“ sa vyvinie rakovina prsníka. Pri ženách, ktoré sú skôr „nočné sovy“ sú to 2 zo 100.

 • Tím z Univerzity v Bristole pod vedením Rebecci Richmond venoval problému dve štúdie.

 • V tej prvej analyzoval 220 000 účastníčiek štúdie a porovnal genetické variácie, ktoré vplývajú na to, či človek prirodzene vstáva skôr alebo chodí radšej neskôr spať. U žien, ktoré ráno vstávajú skoro je riziko vývinu tohto druhu rakoviny nižšie až o 48 %.

 • V druhej štúdii analyzovali vedci dáta 180 000 uchádzačiek, ktoré subjektívne zaznamenali svoj spánkový režim. Výsledok kopíroval prvú štúdiu. Ženy, ktoré ráno vstávajú skôr čelili o 40 % nižšiemu riziku rakoviny prsníka.

 • Tím sa zaoberal aj dĺžkou spánku. Na každú hodinu nad odporúčaných sedem až osem hodín nočného spánku pripadá plus 20 % rizika vzniku choroby.

 • Vedci však varujú, že je veľa faktorov, ktoré vplývajú na vývoj tejto choroby a čísla zistené v štúdii nie sú absolútne. Zároveň platí, že väčšina uchádzačiek má európske korene, preto výsledky nie sú aplikovateľné globálne.

 • Vedúca tímu zároveň varuje, že metóda výskumu neberie do úvahy ďalšie faktory vzniku rakoviny prsníka, ktoré sú závažnejšie. Uvádza, že si nemyslí, že ženy musia začať ráno skôr vstávať, aby sa chorobe vyhli.