On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

  • 1. Umelá inteligencia 80%
  • 2. Teória simulácie 20%

  • 788

    miliardárov sa na konci roka 2019 nachádzalo v USA. To je viac ako štvrtina svetových superboháčov.

  • Podľa správy organizácie Wealth-X sa počet miliardárov v USA za uplynulý rok navýšil o 12%.

  • Celkový majetok amerických miliardárov sa teraz odhaduje na 3,4 bilióna dolárov, čo znamená, že za rok ich majetok narástol až o 14%.

  • Za nárastom počtu miliardárov je rozmach technického sektora v Silicon Valley. Najviac miliardárov však aj tak má trvalý pobyt v New Yorku. Z počtu 788 ich tu býva až 113.

  • Magazín Vox upozorňuje na to, že v roku 2016 mali USA iba 620 miliardárov a práve rozmach internetových a technologických gigantov vytvoril novú triedu miliardárov.