On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

 • 1. Umelá inteligencia 80%
 • 2. Teória simulácie 20%

 • 39,5 miliónov

  amerických dolárov vyzbieral kanadský startup NorthStar Earth and Space na vytvorenie konštelácie 40 satelitov, ktoré budú sledovať a monitorovať Zem a ďalšie vesmírne telesá.

 • Spoločnosť pripravuje satelity s infračervenými, hyperspektrálnymi a optickými kamerami, ktoré budú sledovať a zbierať dáta o Zemi, ale aj o odpade a telesách na jej obežnej dráhe.

 • Hyperspektrálne kamery majú získať chemické stopy Zeme a informácie o látkach, ktoré znečisťujú vodu a pôdu.

 • Dáta zo všetkých senzorov a kamier majú pomôcť rozličným odvetviam vrátane poľnohospodárstva, ropného priemyslu, urbanizmu či lesníctvu.

 • Naopak, kamery, ktoré budú nasmerované smerom do vesmíru budú monitorovať odpad, ktorý sa nachádza na obežnej dráhe.

 • Jeden satelit má vážiť približne 750 kilogramov, pričom asi 200 kilogramov bude tvoriť spomínaný hyperspektrálny senzor.

 • Spoločnosť zbierala peniaze na svoj projekt tri roky. Medzi investormi je aj samotná Kanada a Quebec.