On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

  • 1. Umelá inteligencia 80%
  • 2. Teória simulácie 20%

Ľudia zo súčiastok. Ako vytvoriť moderného Frankensteina?

Frankensteinovo monštrum ožilo pred 200 rokmi v románe Mary Shelley. Započala sa tak filozofická debata o tom, čo to znamená byť človekom. Po 200 rokoch je debata stále aktuálna, zdá sa, že fikcia sa vďaka medicíne a technológiám ako umelé orgány, transplantácie či bionika približuje k realite.

« Predošlá strana