On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

  • 1. Umelá inteligencia 80%
  • 2. Teória simulácie 20%

Alkohol môže za každú desiatu smrť ročne. Negatíva prevážia aj čiastočné pozitívne účinky

Následky pitia alkoholu mali na svedomí milióny predčasných úmrtí vo svete. Nová štúdia, ktorá spracovala výsledky takmer 1 500 štúdií z rokov 1990-2016 upozorňuje, že alkohol má na zdravie populácie oveľa výraznejší vplyv, ako sme si mysleli.

Nová štúdia, ktorú spolufinancovala nadácia Bill & Melinda Gates Foundation, vrhá jasnejšie svetlo na globálnu konzumáciu alkoholu a jej následky na zdravie populácie.

Štúdia, ktorá spracovala stovky výskumov tvrdí, že až 2,8 milióna predčasných úmrtí v roku 2016 má na svedomí alkohol. Zároveň bol hlavným rizikovým faktorom predčasnej úmrtnosti a zdravotných postihnutí vo vekovej kategórii 15-49 rokov, v ktorej zodpovedal za každú desiatu smrť.

Štúdia v číslach:

195 krajín štúdia pokrýva

1990 – 2016 je obdobie, z ktorého všetky spracované údaje pochádzajú

Vyše 500 akademikov a vedcov na nej pracovalo (zo 40 krajín)

694 výskumov bolo na štúdiu použitých na analýzu konzumácie alkoholu a ďalších 592 na výskum následkov na zdravie

28 miliónov ľudí pokrývajú spracované dáta

32,5 % ľudí na celom svete pije alkohol, medzi ženami je to 25 % a medzi mužmi 39 %

0,73 drinku vypije denne v priemere žena

1,7 alko nápoja vypije denne v priemere muž

10 gramov je množstvo etylalkoholu v nápoji, s ktorým štúdia pracuje ako s „priemerným“, čo je zhruba 1 deci vína

Tím vedcov spočítal, že riziko vývinu alebo komplikácií s jedným z 23 zdravotných problémov, ktoré skúmali, narastá pri konzumácii jedného nápoja denne počas roka o 0,5 %. Prenesené do čísel to znamená, že zo 100 000 ľudí, ktorí konzumujú alkohol jeden rok bude mať dané zdravotné problémy 918 ľudí, pričom pri abstinentoch je to 914 ľudí.

Štúdia sa zamerala na problémy ako srdcovo-cievne choroby (infarkt a choroby srdca), niekoľko druhov rakoviny (prsník, pečeň, časti tráviaceho traktu), cukrovka, tuberkulóza a choroby dýchacieho systému, náhodné zranenia, násilie, sebapoškodzovanie a zranenia spôsobené v doprave.

V prípade rakoviny zo štúdie vyplynulo, že 27,1 % úmrtí žien nad 50 rokov, ktoré spôsobila rakovina, bolo spojených s konzumáciou alkoholu. Pri mužoch bolo toto percento nižšie, 18,9 %.

Konzumácia sa výrazne líši podľa krajín

Najväčšie percento konzumentov je v Dánsku (97,1 % mužov  a 95,3 % pije alkohol). Najmenej pijú Bangladéšania a Pakistanci (0,3 % mužov a 0,8 % žien).

Pokiaľ ide o množstvo, medzi mužmi vedú Rumuni, v priemere vypijú až 8,2 alkoholických nápojov denne, medzi ženami vedú Ukrajinky, tie vypijú priemerne 4,2 nápojov denne.

Štúdiu spracoval Institute of Health Metrics and Evaluation a bola uverejnená v známom medicínskom magazíne The Lancet.

Aké množstvo alkoholu je zdravé?

Žiadne. Štúdia uvádza, že napriek populárnemu tvrdeniu, že malé množstvo alkoholu je zdraviu prospešné, najbezpečnejšie je žiadne. Hoci minimálne množstvo alkoholu môže mať pozitívny vplyv pri obrane proti srdcovým chorobám a cukrovke, negatívny vplyv výrazne prekonáva akýkoľvek pozitívny. Štúdia zároveň poukazuje na to, že doterajšie predstavy o užívaní alkoholu by mali byť opätovne podrobené výskumu.