On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

  • 1. Umelá inteligencia 80%
  • 2. Teória simulácie 20%

Práve sme minuli viac zdrojov, ako dokáže planéta obnoviť za rok

Ľudstvo posunulo tento rok dátum, kedy vyčerpalo prírodné zdroje, ktoré dokáže v priebehu roka planéta obnoviť, na nový rekord.

Zdroj: pixabay

Hovorí sa tomu Earth Overshoot Day, alebo aj deň, kedy sme prekročili pomyselnú hranicu míňania zdrojov, ktoré vie Zem v priebehu roka obnoviť. A tento rok je rekordne skoro. Prvého augusta.

Výpočty každoročne publikuje medzinárodný think tank Global Footprint Network, ktorý berie do úvahy biokapacitu Zeme voči globálnej ekologickej stope, ktorú za sebou zanechávame, a to po dobu celého roka. Podľa ich záverov tak na súčasný štýl života ľudstva jedna Zem nestačí. Zdroje spotrebúvame, ako keby sme mali 1,7 planéty.

Nie je to však len otázka surovín ako ropa či zemný plyn, reč je aj o prehnanom výlove rýb, nadmernom výrube stromov a odlesňovaní, poľnohospodárstve a produkovaní vyšších emisií, ako dokáže ekosystém spracovať.

Minúť zdroje už 1.augusta je doterajší rekord, od 70.-tych rokov sme sa posunuli o 5 mesiacov dopredu.

Spotreba sa však líši aj medzi jednotlivými krajinami. Pozrite sa, koľko Zemí by sme potrebovali, ak by sme všetci teraz žili životným štýlom jednej z vybraných krajín:

Najrýchlejšie v porovnaní s obnoviteľnosťou míňa zdroje Katar, naopak najpomalšie Vietnam. Pozrite si, kedy boli/budú podľa Global Footprint Network za tento rok „Overshoot“ dni v jednotlivých krajinách. Slovensko síce v tomto grafe chýba, ale podľa organizácie zameranej na trvalo udržateľný rozvoj to bolo 27.mája. Čiže ešte skôr, ako je priemer.